top of page
Coaches-55.jpeg

“Een open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft”.
- Bob Nelson

Goed leiderschap begint altijd bij jezelf!

Je kunt pas leidinggeven aan anderen als je leiding kunt geven aan jezelf. Dat wist je waarschijnlijk al wel, maar hoe je dat dan in de praktijk?

Coaches-52.jpeg

​Vraag je jezelf wel eens af?

 • Hoe word ik een leider waar anderen graag voor willen werken?

 • Hoe zorg ik goed voor het team én voor mezelf?

 • Hoe zorg ik dat mijn leiderschapsstijl goed aansluit bij wat mijn medewerkers nodig hebben?

 • Wat is de impact van mijn eigen gedrag op mijn medewerkers (bovenstroom)?

 • Welke rol spelen mijn drijfveren, emoties en overtuigingen in mijn communicatie (onderstroom)?
   

Leiderschapsvaardigheden leer je uiteindelijk het beste door het te doen.
Door te oefenen en fouten te mogen maken.

 

Onze leiderschapsprogramma’s zijn erop gericht jou vrijuit te laten oefenen en experimenteren met nieuw leiderschapsgedrag zodat je beslagen ten ijs komt op de werkvloer.

"Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan,

zul je altijd krijgen wat je altijd hebt gekregen."

- Albert Einstein

Wat maakt mijn aanpak anders en effectief?


Als mens en leider kunnen we veel leren van paarden en kuddegedrag. Als etholoog en
paardencoach help ik jou de vertaalslag te make
n van hetgeen we kunnen leren van paarden
naar de werkvloer. In al onze (persoonlijk) leiderschapsprogramma’s observeer je niet alleen
de paarden, je gaat ook zelf actief aan de slag.

 

Mijn visie is dat je het beste leert door te ervaren – reflecteren – herkennen – bewust worden – veranderen en experimenteren.
 

Welke leiderschapskunsten zet jij in wanneer je gevraagd wordt om leiding te geven aan een
paard? Of wellicht wel aan een kudde paarden?


Elk paard is weer anders, net als elke medewerker anders is. De enige constante factor ben jij.

 

In het leiderschapsprogramma met paarden word jij bewust gemaakt van jouw intentie,
gedrag, lichaamshouding en stemgebruik en het effect hiervan op
anderen.

Maar ook wat er speelt in jouw “onderstroom” heeft een grote invloed op de effectiviteit van jouw leiderschap.

Greg Kesel

CEO, Business Unit Director F&CP, DSM

“This is an amazing session that moves any team out of their normal comfort zone and routines to show how team work can be used to achieve an unconventional goal. Well worth the day.”

Janneke van den Tol
ISW Westland Praktijkcollege

"De verschillende coachsessies door Miranda en haar paarden collega’s gaven ons mooie en duidelijke inzichten, zoals: hoe functioneren wij als team? Welke rol/plaats in het team hoort bij mij en waarom?"

Teamlid
Gemeente Rotterdam

"De sessie is laagdrempelig en leerzaam. Zeker ook een aanrader voor mensen die ontzag hebben voor paarden; want wie weet, ga je naar huis als paarden-fan. Nuttige en sfeervolle teambuilding-activiteit
Team

Hoe kunnen we samenwerken?

1

Ben je een leidinggevende in een veranderende organisatie?

Of een leidinggevende die heel praktisch aan de slag wil gaan met leiderschapsontwikkeling?

 

Voor een groep van minimaal 6 leidinggevenden kunnen wij een leiderschapsprogramma op maat maken voor jouw organisatie. We kunnen daardoor het programma aansluiten op thema’s die specifiek spelen binnen jouw organisatie. We kunnen tevens aanhaken op jullie leiderschapsmodel of andere leiderschapsontwikkelingsprogramma’s.

 

In een programma van een halve of een hele dag gaan de leidinggevenden individueel, maar ook als team aan de slag met de paarden. Jouw persoonlijk leiderschap komt aan bod en daarnaast komen thema’s als communiceren, neutraal observeren en feedback geven aan bod. 

 

Aan het eind van dit individueel/in-company leiderschapsprogramma heb jij:

 • inzicht in jouw leiderschapsstijl

 • de mogelijkheid om andere stijlen effectief in te zetten

 • een positieve impact op anderen

 • een dieper inzicht in de werking van de onderstroom en bovenstroom

 

Locatie: Moordrecht (vlakbij Gouda)

individueel

Ben je een startende leidinggevende?

Of een leidinggevende die een boost aan zijn of haar leiderschap wil geven?

Dan is het individuele leiderschapsprogramma voor jou!

 

Een individueel programma bestaat uit 5 sessies van 1,5 uur.

Tijdens het kennismakingsgesprek stellen we jouw doelstellingen vast, eventueel in een 3-gesprek met jouw leidinggevende. 

Tijdens een individueel traject kunnen we ons helemaal richten op jouw wensen en leerbehoeften zodat je in korte tijd grote stappen kunt maken in jouw leiderschap.

Locatie: Moordrecht (vlakbij Gouda)

2

Training Gespreksvoering

Ben je een HR professionals, vertrouwenspersonen, coaches of therapeuten?

En wil je zelfbewuster en effectiever wil worden in (adviserende) gespreksvoering?

Persoonlijk leiderschap gaat over leiding kunnen geven aan jezelf in contact met de ander. Hier is een groot zelfbewustzijn voor nodig en kennis over je eigen thema’s en valkuilen. 

In deze training krijg je o.a. inzicht in hoe projectie, overdracht en tegenoverdracht werkt.   

Hoe kun je het herkennen bij jezelf en bij de ander? Hoe blijf je objectief in je communicatie en hoe kun je observaties neutraal teruggeven in je professionele contact met de ander?

 

Ook in deze training werken we met paarden zodat je naast de theorie ook gelijk kunt oefenen met hetgeen je geleerd hebt. Paarden leven in het hier en nu en reageren op de menselijke lichaamstaal en de onbewuste signalen die wij als mensen afgeven. Dit maakt dat paarden jou direct en neutraal feedback geven op jouw communicatie en handelen en jij snelle stappen kunt maken in je ontwikkeling.

 

Na deze training ben jij in staat om:

 • Je eigen thema’s en valkuilen in je communicatie te herkennen

 • Effectiever te communiceren omdat je objectiever en neutraler blijft

 • Zelfbewuster te handelen in het voeren van gesprekken 

Wat wordt bedoeld met projectie, overdracht en tegenoverdracht?

Projectie is het onbewust toeschrijven (projecteren) van eigen gevoelens of overtuigingen aan een ander – hoe de ander zichzelf volgens jou voelt of wat die ergens van vindt.

 

Overdracht is een projectiemechanisme, alleen noemen we het overdracht als eigenschappen van iemand uit het verleden of recente verleden (een persoon) geprojecteerd worden op iemand in het hier en nu. Het gevolg hiervan is dat gevoelens, behoeften en afweermechanismen worden toegepast op iemand in het hier en nu, die gekoppeld zijn aan een persoon uit het verleden.

 

Voorbeeld: je wordt boos op je leidinggevende omdat die niet ziet wat je waard bent. Net als je vader vroeger. Die zag dat ook nooit.

 

Tegenoverdracht: In bijvoorbeeld in de de relatie coach / coachklant is tegenoverdracht de term voor alle gevallen van overdracht van de coach op de coachklant.

 

Locatie: Moordrecht (andere locaties in Nederland mogelijk in overleg)

3

Nog even voorstellen

Mijn naam is Miranda van de Schuur

Ik ben een ervaren Equine Assisted Coach en gedragsbiologe, met meer dan 20 jaar ervaring met paarden. Ik heb mijn kennis vergaard door diverse opleidingen, workshops en gastcolleges aan de Haagse Hogeschool.

 

Als vaste docent bij Educatief Centrum Keulseweg en gecertificeerd coach bij KREAC, bied ik een sterke basis en blijft ik min kennis voortdurend uitbreiden. Met creativiteit, humor en een focus op veiligheid creëer ik een omgeving waarin teams op afstand naar hun functioneren kunnen kijken en groeien.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
thumbnail_69a0cf5e-39b6-41fa-8800-486be09ba12b.jpg

Veelgestelde vragen over Equine Assisted Coaching

Ik ben bang voor paarden. Wat nu?

Vooropgesteld: fysieke en emotionele veiligheid van mens en paard staat voorop in het Equine Assisted Coaching.

In een sessie ligt daarom de keuze om te ervaren, te experimenteren en te doen geheel bij de coachee.

 

Equine assisted coaching gaat niet over paardrijden en ook niet over de vraag hoe om te gaan met paarden. De focus ligt op het ontwikkelingsproces van de mens en niet op het trainen van het paard. De activiteiten vinden altijd naast het paard plaats, nooit erop.

 

In een Equine Assisted Coach sessie wordt er gewerkt met wat zich op dat moment voordoet, en dat kan ook angst zijn. Angst is iets wat iedereen kent en regelmatig in zijn of haar leven ervaart. Het kan daarom interessant zijn om te onderzoeken wat de angst precies met je doet, wat je doet als je angst ervaart of bang bent, en welke keuzes je dan maakt. Welke rol speelt angst in jouw leven?

 

We nodigen je graag uit om in de veilige omgeving van een coachsessie, je angst te onderzoeken, zodat het je meer inzicht geeft in jezelf.

Is dit toch een te grote stap? Miranda biedt naast het coachen met paarden, ook andere vormen van coaching aan. Neem voor meer informatie contact op met Miranda.

Waarom worden paarden ingezet?

Paarden zijn zowel kuddedieren als vluchtdieren. Ze hebben sterke sociale- en emotionele vaardigheden ontwikkelt, sterker dan bij mensen. Ze gaan complexe en diepgaande relaties met elkaar aan, om de saamhorigheid en harmonie in de kudde te waarborgen. Het is de basis van hun overlevingsstrategie.

 

Ook in de omgang met mensen, laten ze deze kwaliteiten zien en daar maken we als Equine Assisted Coach dankbaar gebruik van: paarden reageren op de kleinste signalen en gedragsveranderingen. Signalen die we vaak onbewust uitzenden, maar die paarden feilloos oppikken en daar hun reactie op geven.

Equine Assisted Coaching... hoe werkt dat?

Bij Equine Assisted Coaching spelen paarden een centrale rol. Het is een coachingsmethodiek, waarbij de coachee (degene die gecoacht wordt) door te ervaren met paarden, tot inzicht en oplossingen komt voor zijn of haar coachvraag.

 

Oplossingsgericht
We noemen bewust ‘oplossingen’, omdat deze methodiek zich niet zozeer richt op de oorzaken van de coachvraag, maar wel op welke oplossingen deze vraag kan beantwoorden. Net zoals paarden in het moment leven, kijken we naar wat er zich in het hier en nu aan mogelijkheden voordoet. Een andere invulling van ‘oplossingsgericht’, is dat we er vanuit gaan dat de coachee de oplossingen voor zijn of haar coachvraag zelf al in zich heeft. De coach is hierin slechts faciliterend: er worden geen adviezen gegeven of oplossingen aangedragen.


Ervaringsgericht

Door activiteiten met het paard aan te bieden, stelt de Equine Assisted Coach de coachee in de gelegenheid te leren door te ervaren. De ervaring geeft niet alleen inzicht in het denken en handelen, maar door te reflecteren met de coach ook in hoe de coachee de activiteiten en interactie met het paard ervaart. Met andere woorden: gevoelens en emoties komen ook naar de oppervlakte. Dit geeft een totaalbeeld van het gehele wezen van de coachee, waarin de deur open komt te staan om bewuste keuzes te maken.

 

Paarden leven in het hier en nu en zijn daarin compleet oordeelloos. Dit creëert een veilige omgeving om met nieuw gedrag te experimenteren en te ervaren, om zo het veranderproces bij de coachee te begeleiden.

bottom of page